Kenmerken Epc

Een Energieprestatiecertificaat lijkt op energielabels van huishoudelijke apparaten zoals afwasmachines en wasdrogers.

Bij de berekening van deze energiescore wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling. Het kengetal kan dus afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur.

De energiescore wordt op het Energieprestatiecertificaat aangeduid op een kleurenbalk welke in één opslag weergeeft hoe energiezuinig de woning is. De kleurenbalk loopt van groen (energiezuinig) naar rood (energieverslindend). Op het Energieprestatiecertificaat staat ook de energiescore (kengetal).

De energiescore wordt berekend op grond van kenmerken van het pand, zoals de kwaliteit van woningisolatie, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid van zonnepanelen en zonneboilers. Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Verder geeft de energiedeskundige op het Energieprestatiecertificaat aan welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Hierbij valt te denken aan isolatie van bepaalde ruimtes of een zuinigere cv-ketel.