Geldigheid Epc

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Op de eerste pagina van het EPC vindt u de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt alsook tot wanneer het EPC gebruikt kan worden. Het EPC moet ondertekend zijn door de energiedeskundige om rechtsgeldig te zijn.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan de eigenaar van een woning een administratieve geldboete opleggen van minimum 500 € en maximum 5000 € als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig EPC beschikt. Vanaf 2009 heeft de notaris ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC.