EPC

WELKE PANDEN?

Alle bestaande woningen, villa’s, appartementen en studio’s van vóór het bouwjaar 2006.

Vanaf 1 juli 2017 dienen alle bestaande woningen zonder verwarming ook over een EPC te beschikken.

Voor nieuwbouwwoningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-aangifte elektronisch worden ingediend door de verslaggever. Samen met de EPB-aangifte wordt het EPC bij bouw afgeleverd. Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is.

Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is.

UITZONDERINGEN?

Indien het woongebouw onderverdeeld kan worden in verschillende wooneenheden (woningen, appartementen en/of studio’s) dan is een apart EPC per wooneenheid verplicht.

Studentenhuizen met een gezamenlijke woon- en badkamer zijn een uitzondering op deze regel en moeten wel als compleet woongebouw gezien worden.

Er zijn een aantal uitzonderingen op bovengenoemde regel.

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van schenking of gerechtelijke onteigening, is een EPC niet wettelijk verplicht.

Wanneer een woning over een niet-residentieel gedeelte beschikt, zoals bijvoorbeeld een winkel, dan moet enkel voor het residentiele gedeelte een EPC gemaakt worden.

Voor woningen en appartementen die reeds verhuurd zijn vóór 1 januari 2009 moet pas een EPC worden opgemaakt als er een nieuwe huurder wordt gezocht.

WAAROM EPC?

De verwachting is dat zuinige woningen in de toekomst makkelijker verkocht of verhuurd worden.

Dit betekent dat een eigendom met een goede energiekwaliteit meer waard is. Energiebesparing kan dus een middel zijn om de waarde van een woning te verhogen.
Door het invoeren van een Energieprestatiecertificaat kan er door de verkoper of verhuurder niet meer gespeculeerd worden over de energiekwaliteit. Objectief en duidelijk voor iedereen !

Minister Crevits wil tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30% verlagen. Een van de instrumenten om dit te realiseren is het Energieprestatiecertificaat. Daarnaast komt de Vlaamse regering met de invoering van Energieprestatiecertificaten tegemoet aan een Europese richtlijn uit 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

KORTE TERMIJN VERHUUR?

Vakantiewoningen/appartementen waarbij sprake is van een huurovereenkomst van minder dan 2 maanden, zijn niet verplicht over een EPC te beschikken.