Energiedeskundige

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ….

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid.

Nieuw sinds midden januari 2013 is het gebruik van een lijst met mogelijke bewijsstukken. Deze lijst heeft tot doel eigenaars tijdig te informeren over de bewijsstukken die kunnen gebruikt worden bij de opmaak van het EPC. Vaak resulteert het gebruik van een bewijsstuk immers in een beter energiescore dan in het geval waarbij geen bewijsstuk wordt aangeleverd of voorhanden is en er gerekend wordt met standaardwaarden op basis van het bouwjaar van de woning of de installatie.